Isesengura ku mibereho y’abana mu Rwanda

Ibyakozwe n’imbogamizi mu buzima, imirire, amazi n’isukura, uburezi, kurengera abana n’uburere mbonezamikurire y’abana bato

Students stand in a line clapping
UNICEF/UNI109979/Pirozzi

Ibikubiyemo

Mu myaka icumi ishize, u Rwanda rwateye intambwe igaragara mu kubungabunga ubuzima bw’abana no kongera serivisi z’ibanze zita ku mibereho yabo. Iri sesengura ryakozwe ku mibereho y’abana mu Rwanda rigaragaza uko ihagaze, ikerekana ibyagezweho ndetse n’ibitagenyijwe gukorwa mu rwego rwo guteza imbere imibereho y’umwana.

Iri resesengura ryiga ku bibazo byinshi byugarije abana mu Rwanda cyane cyane ibirebana n’ubuzima, imibereho myiza n’uburere mbonezamikurire bw’abana bato. Rigaragagaza ko hari ibyagezweho mu kuzamura ibipimo by’ingenzi, mu gushyiraho politiki n’angamba zimurikira buri rwego. Iryo sesengura nanone ryerekana ingamba zigomba gushyirwaho mu rwego rwo gushyigikira abana  haba mu mikurire no kugera ku byo bifuza bakoresheje ubushobozi bwabo.

Situation Analysis Cover Page
Umwanditsi
UNICEF Rwanda
Itariki y'inyandiko
Indimi
Icyongereza