Amakuru ahinnye kuri porogaramu ya UNICEF mu Rwanda

Kuri buri porogaramu, hari amakuru mu mashusho abafasha kumva imbogamizi nyamukuru n’ibikorwa mu Rwanda.

Three children in Rwanda sit together and draw while discussing data
UNICEF/UN0301214/Rusanganwa

Ibikubiyemo

UNICEF ifite porogarame z’ingenzi indwi mu Rwanda:

  1. Ubuzima na SIDA
  2. Imirire
  3. Imbonezamikurire y'abana bato
  4. Uburezi
  5. Kurengera abana
  6. Amazi, isuku n’isukura
  7. Gahunda y’imibereho myiza n’ubushakashatsi

Bishobora kugorana kumva izi porogaramu n’ibizigize by’ingenzi. Ayo makuru aherekejwe n’amashusho uko ari mu bice birindwi- buri gice kivuga kuri porogaramu – yashyizweho kugira ngo abantu bashobore kureba amakuru afasha UNICEF gukora ibikorwa byayo mu Rwanda no gusobanura muri make inzitizi ihura nazo, intego zayo n’ibikorwa ikora byibanda kuri za porogaramu za UNICEF.

 

Child Protection Infographic Cover
Umwanditsi
UNICEF Rwanda
Itariki y'inyandiko
Indimi
Icyongereza