Ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje ko abarenga 50% by’abana mu Rwanda bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gukitsina, ku mubiri cyangwa ku marangamutima

17 Gicurasi 2018
Boy in Rwanda with face hidden in silhouette
UNICEF/UN0299009/Bell

KIGALI, mu Rwanda – Ihohoterwa rikorerwa abana ni ukuvutswa uburenganzira bwe bw’ibanze. Mu Rwanda, abakobwa 5 ku 10 n’abahungu ba 6 ku icumi bakorewe ihohoterwa icyarimwe – ku gitsina, ku mubiri cyangwa mu marangamutima – mbere yuko bagira imyaka 18. Akenshi abana bakunze guhohoterwa n’abo bazi: ababyeyi, abaturanyi, abarimu cyangwa inshuti.

Leta y’u Rwanda yiyemeje kurengera abana n’urubyiruko kugira ngo badakorerwa ihohotera, gushakirwaho indonke, gufatwa nabi no gutereranwa. Kubera ko Leta y’u Rwanda yemeraga ko nta makuru akenewe kandi yuzuye ahari, byatumye ikora ubushakashatsi ku ihohoterwa rikorerwa abana n’urubyiruko (VACYS) mu mwaka wa 2015-2016. Ubu bushakashatsi bwatewe inkunga na UNICEF, CDC na IDRC, amakuru yakusanyijwe mu bana n’urubyiruko bagera ku 2,000 kugira ngo hamenyekane uko ikibazo cy’ihohoterwa giteye mu Rwanda.

Ubushakashatsi bwasanze 24% by’abakobwa na 10% by’abahungu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ihohoterwa ribabaza umubiri ryakorewe 37% by’abakobwa na 60% by’abahungu. Ihohoterwa ku marangamutima ni kimwe mu byari bigize ubushakashatsi; 12% by’abakobwa na 17% by’abahungu bakorewe iryo hohoterwa igihe kimwe mu buto bwabo.

Dr. Diane Gashumba, Minisitiri w’Ubuzima yagize ati: “Ubu bushakashatsi buzadufasha mu gushyiraho ingamba no kunoza serivise zihabwa abakorewe ihohoterwa. Leta yemera akamaro ko gukoresha uburyo buhuriza hamwe abafatanyabikorwa batandukanye mu gukumira no gukurikirana ibibazo by’ihohoterwa rikorerwa abana, cyane cyane kubera ingaruka mbi bigira ku iterambere mbonezamubano n’ubukungu.”

Igihe abana bakorewe ihohoterwa, ingaruka ribagiraho ziba zirenze inkovu zigaragara ku mubiri. Uretse ibikomere ritera, abana bakorewe ihohotera baba bari mu kaga ko gusiba cyangwa guta ishuri, cyangwa kugira ibibazo by’ihungabana. Rimwe na rimwe ibi bibazo by’ihungabana bishobora no guhembera ibitekerezo biganisha ku kwiyahura.

Ikibabaje ibikorwa byinshi by’ihohoterwa ntabwo bikunze kuvugwa. Abagera kuri 40% by’abakobwa na 60% by’abahungu ntawe bigeze babwira ibibazo by’ihohoterwa bakorewe nubwo bari bazi abo bakwiyambaza. Abana benshi ntabwo bigeze bamenyekanisha ihohoterwa bakorewe kubera ko batari bazi ko ari ikibazo cyangwa bibwiye ko byatewe n’amakosa bakoze.

Gukemura ibibazo by’ihohoterwa bikigaragara ni ingenzi mu kurengera ejo hazaza h’abana n’urubyiruko. Ubushakashatsi bwasanze 8% by’abahungu baba bishobora guhohotera abandi bana mu gihe bo ubwabo bakorewe ihohoterwa, naho 60% by’urubyiruko cyane cyane abakobwa ubwabo, bumva ko abagore bagomba kwihanganira ihohoterwa kugira ngo imiryango idatana.

Ted Maly, uhagarariye UNICEF mu Rwanda yagize ati: “UNICEF yiteguye kurandura ihohoterwa rikorerwa abana n’urubyiruko. Turashimira Leta y’u Rwanda kuba barabashije gukora ubu bushakashatsi kandi tukaba tubijeje ubufatanye bwacu mu gutegura no gushyira mu bikorwa Gahunda y’Ibikorwa ku rwego rw’igihugu mu gukemura ibibazo byagaragajwe n’ibyavuye mu bushakashatsi. Ihohotera rikorerwa abana rishobora gukumirwa. Ni inshingano ya buri wese gukora ibishoboka byose mu kurirwanya.”

Gahunda y’Ibikorwa ku rwego rw’igihugu izaba ikubiyemo ibikorwa bihuriweho n’inzego zitandukanye mu gukumira no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n’urubyiruko.

Nimero z'Abanyamakuru

Rajat Madhok
Umuyobozi w’Itumanaho, Ubuvugizi n’Ubufatanye
UNICEF Rwanda
Numero: +250 788 301 419
Malick Kayumba
Umuyobozi wa RHCC
Ikigo cy’u Rwanda Gishinzwe Ihererekanyabutumwa mu Buzima (RHCC)
Numero: +250 788 350 035

Amajwi namashusho

Woman with children in Rwanda reads education materials on violence against children

The Violence against Children and Youth Survey (VACYS) summary findings are available here

Ku Byerekeye UNICEF

UNICEF iteza imbere uburenganzira n'imibereho myiza kuri buri mwana, mu byo dukora byose. Hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, dukorera mu bihugu 190 mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje, dushyira imbaraga cyane cyane mu kugera ku bana batishoboye n'abatagira kivurira, kugira ngo abana bose bamererwe neza, kandi hose. 

Ukeneye kumenya byinshi kuri UNICEF n'ibyo ikorera abana mu Rwanda, sura www.unicef.org/rwanda.

Kurikira UNICEF Rwanda ku miyoboro ya TwitterFacebook, Instagram na YouTube.