Ndihma për fëmijët të ndihen të sigurt dhe të mbrojtur

UNICEF i mbështet fëmijët dhe familjet e evakuuara afgane në Maqedoninë e Veriut, në drejtim të krijimit të një perspektive të normalitetit

UNICEF
UNICEF is supporting evacuated Afghan children and families in North Macedonia to create a semblance of normalcy
UNICEF/2022/Georgiev
10 Janar 2023