Што треба да знаете за вакцините против КОВИД-19

Одговори на најчестите прашања за вакцините против корона вирусот

Photo of vaccine administered
UNICEF/UN0426647/Uvarov