सकारात्मक अभिभावकत्व

अभिभावकका लागि हातेपुस्तिका

Illustration showing two prospective parents thinking of their young child
UNICEF Nepal

हाइलाईटहरू

अभिभावकत्व भनको के हो ? असल अभिभावक कसरी बन्ने ? असल अभिभावक बन्न हामीलाई के के ज्ञान र सीप चाहिन्छन् ?

यी कुराहरू जान्न युनिसेफले तयार पारेको सकारात्मक अभिभावकतत्व सम्बन्धी यो हातपुस्तिका डाउनलोड गर्नुहोस्। 

Cover image of positive parenting handbook
लेखक
युनिसेफ नेपाल
प्रकाशन मिति
भाषा
नेपाली