इन्टरनेट सुरक्षा सामाग्री

इन्टरनेटमा बालबालिकाको सुरक्षा

#Net4Good illustration
युनिसेफ नेपाल

हाइलाईटहरू

सूचना प्रविधिले हामीलाई धेरै अवसरहरू प्रदान गरेको छ । हामीले सूचना प्रविधि मार्फत नै नयाँ कुराहरू सिक्ने, नयाँ मानिसहरू भेट्ने, पुग्न नसकेका ठाउँहरूको बारेमा थाहा पाउने लगायतका अवसरहरू प्रा प्त गर्न सक्छौं। तर, उचि त सूचना वा मार्ग दर्शन नभएमा इन्टरनेट जगतमा दुर्व्यव हार, शोषण तथा हिसा जस्ता विभिन्न जोखिमहरूको सामना गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। इन्टरनेटमा भेट भएको साथी उसले भनेको जस्तो नहुन सक्छ। कुनै साथीहरूसँग आदानप्रदान गरेको व्यक्‍तितिगत विवरण तथा फोटोहरू अरूले पनि देख्न सक्छन् र त्यसलाई बि गारेर दुरुपयोग गरेर संसारभरि फैलाउन सकिन्छ ।


इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग गर्न को लागि आफूले इन्टरनेटमा गर्ने गति विधिले आफूलाई के प्रभाव पार्छर्छ भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। साथै अन्य व्यक् तिसँग के कुरा आदानप्रदान गर्ने तर्फ सचेत रहनु पर्छर्छ र एक अर्का लाई सहयोग गर्नु पर्दर्दछ।#Net4Good एउटा अभियान हो जसले तपाईं र तपाईंका अभिभावकलाई इन्टरनेट जगतमा रहेका अवसर तथा जोखिमहरूको बारेमा सचेत हुन सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ। साथै, यस अभियानले इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग गर्न तथा आवश्यक निर्ण य लिनको लागि सहयोग हुने स्रोत तथा सामग्रीहरूको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गर्नेछ।

#Net4Good cover
लेखक
UNICEF Nepal
प्रकाशन मिति
भाषा
अंग्रेजी, नेपाली

प्रतिवेदन डाउनलोड गर्नुहोस्

(PDF, 1,59 MB) (PDF, 1,60 MB) (PDF, 2,09 MB) (PDF, 2,13 MB) (PDF, 9,46 MB) (PDF, 9,45 MB)