अभिभावक शिक्षा

सहजकर्ताको लागि सन्दर्भ सामग्री

visual of a mother's hand holding a child's
UNICEF Nepal

हाइलाईटहरू

गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मको उमेर बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक, भाषिक, सामाजिक, संवेगात्मकर साँस्कृतिक पक्षको विकास गरी अन्तर निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवस्था हो । प्रारम्भिक उमेरमा सिकेका र अनुभव गरेका आधारभूत ज्ञान,
सिप, व्यवहार र बानीहरू नै भावी जीवनको आधार शिलाका रूपमा स्थापित हुने गर्दछन् ।

यसमा अभिभावकको भूमिका नै मुख्य र हने तथा हरेक बालबालिकाको सुन्दर भविष्य अभिभावकको अन्तिम लक्ष्य समेत भएकोले यस उमेर समूहका बालबालिकाको विकासात्मक पक्षहरू र यसमा अभिभावकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे उनीहरूको क्षमता विकास तथा सचतेना अभिवृद्धि आवश्यक हुन्छ ।

यसका लागि विभिन्न समयमा अभिभावकको सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसै क्रममा २०७३ सालमा तत्कालीन शिक्षा विभागले युनिसेफ नेपाल तथा सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाको सहयोगमा पहिलेको अभिभावक शिक्षा ६ मोडेलमा आधारित भएर अभिभावक शिक्षा सहजकर्ताका लागि सन्दर्भ  सामग्री तयार गरेको थियो । उक्त सामग्री प्रयोगका क्रममा प्राप्त अनुभव र पृष्ठपोषण, यस क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहसमेतलाई समावेश गरी परिमार्जित संस्करण तयार गरिएको हो ।

Parenting education guidelines cover
लेखक
नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल, सेतो गुराँस
प्रकाशन मिति
भाषा
नेपाली