पोषण

नेपालका सम्पूर्ण बालबालिका स्वस्थ र पोषणयुक्त सन्तुलित खाना खाई स्वस्थ भई हुर्केको सुनिश्चित गर्न हामी काम गर्दछौं

Breastfeeding
UNICEF/2015/CKarki