घरमै बनाऔं खेलौना!

आफ्ना नानीबाबुहरुलाई घरमा नै खेलौना बनाउन र खेल्न सिकाउनुहोस्!

युनिसेफ नेपाल
30 जुलाई 2020

तलको भिडियोहरूमा देखाइएको विधिहरू अपनाएर आफ्ना नानीबाबुहरुलाई घरमा नै खेलौना बनाउन र खेल्न सिकाउनुहोस्!

युनिसेफ नेपाल

आकार उन्न सिकौं

युनिसेफ नेपाल

निशाना बाकस

युनिसेफ नेपाल

टाँक लगाऔं

युनिसेफ नेपाल

सानो शहर

UNICEF Nepal

यती

UNICEF Nepal

अङ्क गन्ती पाना

UNICEF Nepal

उफ्रिने भ्यागुता

UNICEF Nepal

खन्याउने भाँडा

UNICEF Nepal

धागोको टेलिफोन

UNICEF Nepal

घडी

UNICEF Nepal

बाकसको बस

तपाईंका बालबालिकाले यसरी घरमा बनाएका खेलौनाको फोटोहरू हामीसँग unicefnepal@gmail.com मा शेयर गर्नुहोला!