घरमै बनाऔं खेलौना!

आफ्ना नानीबाबुहरुलाई घरमा नै खेलौना बनाउन र खेल्न सिकाउनुहोस्!

युनिसेफ नेपाल
30 जुलाई 2020

तलको भिडियोहरूमा देखाइएको विधिहरू अपनाएर आफ्ना नानीबाबुहरुलाई घरमा नै खेलौना बनाउन र खेल्न सिकाउनुहोस्!

आकार उन्न सिकौं

निशाना बाकस

टाँक लगाऔं

सानो शहर

यती

अङ्क गन्ती पाना

उफ्रिने भ्यागुता

खन्याउने भाँडा

धागोको टेलिफोन

घडी

बाकसको बस

दूरवीन

उडन तस्तरी

पजल

चाकाचुली

कपमा बल

चकडी

भ्यागुता

बलको पजल

हिड्ने कुकुर

This image shows the cover of the toymaking guide

घरकै स्रोत र साधन प्रयोग गरी खेलौना बनाऔं

तपाईंका बालबालिकाले यसरी घरमा बनाएका खेलौनाको फोटोहरू हामीसँग unicefnepal@gmail.com मा शेयर गर्नुहोला!