ဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး

‌ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျော့ပါးရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် နိုင်ငံတွင် ဘေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်စွမ်းတည်ဆောက်ပေးခြင်း

Disaster Risk Reduction programme cover
UNICEF Myanmar/2008/Myo Thame