အရေးပေါ်အ‌ခြေအနေများနှင့် အစုဖွဲ့ညှိနှိုင်းမှုမှ ရေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး WASH

သုံးရေ၊ မိလ္လာစနစ်နှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များကို ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပွားရာဒေသများရှိ ထိခိုက်လွယ်သည့် လူများဆီသို့ အရောက်ပို့ပေးခြင်း

WASH in emergencies programme cover
UNICEF Myanmar/2018/Nyan Zay Htet