အရေးပေါ်အခြေအနေများကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခြင်း

ကလေးသူငယ်များ၏ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးအရေးကိစ္စဖြစ်သည်

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2021/Nyan Zay Htet