ကလေးများအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်

အကျပ်အတည်းကြုံတွေ့နေရသော အထူးသဖြင့်အထိခိုက်လွယ်ဆုံးသော ကလေးသူငယ်များအားကူညီခြင်း၊

UNICEF
UNICEF Myanmar/2008/Myo Thame