Vijesti i priče iz kampanje Govorimo o mogućnostima

Govorimo o mogućnostima

UNICEF Crna Gora
Djeca sa smetnjama u razvoju
UNICEF Crna Gora / DUško Miljanić / 2010