'Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom'

predstavljena crnogorskoj javnosti

UNICEF Montenegro
28 Oktobar 2010

Podgorica, Crna Gora - 28 septembar 2010 – Djeca sa smetnjama u razvoju u centru su pažnje crnogorske javnosti. Kroz kampanju ‘Govorimo o mogućnostima,’ koja je pokrenuta 10 septembra, percepcija i stavovi prema djeci sa smetnjama u razvoju predstavljeni su kroz  razmjenu pozitivnih poruka i aktivnosti.

Koristeci trenutak u kojem je pažnja drustva usmjerenu na inkluziju djece sa smetnjama u razvoju, Vlada Crne Gore i UNICEF predstavili su danas publikaciju ‘Govorimo o mogućnostima’, brosuru namijenjenu djeci o Konvenciji Ujedinjenih Nacija o pravima osoba sa invaliditetom kao i prateću brosuru – Vodič za učenje, koji će biti korišcen u svim školama u Crnoj Gori.

Tokom posebne sjednice školskog parlamenta u osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici, djeca su razmjenila ideje o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju. Razgovarali su o važnosti da djeca sa smetnjama u razvoju ne budu izolovana, kao i o prijateljstvu, podršci, optimizmu i pozitivnom pristupu. U sklopu Vladinog programa o inkluzivnom obrazovanju, školu trenutno pohadja jedanaestoro djece sa smetnjama u razvoju.

Na konferenciji za stampu koja je održana povodom prezentacije brosura ‘Govorimo o mogućnostima’, predstavnik školskog parlamenta Luka Jovanović naglasio je da djeca sa i bez smetnji u razvoju imaju isti cilj – inkluziju.

"Djeci sa smetnjama u razvoju inkluzija pruža prijateljstvo i lakšu komunikaciju, a takodje im daje osjećaj pripadnosti kao i mogućnost da žive u svojim porodicama," istakao je Luka.

Dvije brosure “Govorimo o mogućnostima, objašnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” i “Govorimo o mogućnostima, vodič za učenje o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom” adaptacija su originalne publikacije UNICEF-a i Fondacije Viktor Pineda.

Jezikom koji je razumljiv djeci i velikim  brojem  crteža i slika, uključujući i neke napravljene u Crnoj Gori, ove brosure objašnjavaju šta je UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

Na konferenciji za stampu, organizovanoj nakon sjednice školskog parlamenta, Ministar prosvjete i nauke, Slavoljub Stijepović, govoreći o važnosti ranog razvoja u životu djeteta, naglasio je da podršku djeci sa smetnjama u razvoju treba pružiti od samog početka

"Djeca su veoma važni akteri promjena tako da će im ove publikacije koje ce biti podijeljene svim školama u Crnoj Gori pružiti šansu da saznaju i nauče više o Konvenciji i zauzmu vodeću ulogu u zastupanju i promociji socijelne inkluzije," rekao je Stijepović.

Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovć istakao je da brosure ‘Govorimo o mogućnostima’ imaju cilj da stvore sredinu u kojoj će sva djeca imati mogućnosti da  razvijaju svoj puni potencijal. Ministar je podsjetio da je Crna Gora potpisala UN Konvenciju o pravima djeteta i UN konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom uz obavezu da se rješavaju izazovi I prepreke u cilju potpunog ostvarivanja prava djece sa smetnjama u razvoju.

‘’Želimo da kroz process decentralizacije i deinstuticionalizacije, zajedno sa lokalnom zajednicom i nevladinim sektorom i uz pomoć medjunarodnih institucija, a posebno UNICEF-a, formiramo lokalne servise i obezbijedimo kvalitetnu zaštitu, kako u oblasti obrazovanja, tako i u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite,’’ rekao je Numanović.

Pomoćnica regionalnog direktora UNICEF-a, Kirsi Madi, naglasila je da su širom svijeta milioni djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom suočeni sa diskriminacijom gdje se njihove mogućnosti ne uzimaju u obzir a kapaciteti su podcijenjeni. Zbog toga ja napravljena Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.

‘Knjižica će svima pomoći da nauče svoja prava i odgovornosti, da nauče o preduzetim aktivnostima Vlade kako bi se pomoglo djeci sa smetnjama u razvoju da uživaju u pravima koja im pripadaju. Djeca i mladi ljudi mogu takođe da nauče o aktivnostima koje mogu da dovedu do promjena,’’ istakla je Madi.

U sklopu tromjesečne kampanje ‘Govorimo o mogućnostima’, čiji je cilj podizanje svijesti drustva o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koju sprovode UNICEF, Vlada Crne Gore, Evropska komisija, udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i uz pomoć drugih partnera, verzija brosure “Govorimo o mogucnostima” na crnogorskom jeziku biće podijeljena svim osnovnim školama, centrima za socijalnu zaštitu i instuticijama za djecu širom Crne Gore.