Onlajn platforma za djecu sa smetnjama u razvoju

Podrška za porodice s djecom sa smetnjama u razvoju tokom krize COVID-a-19

UNICEF Crna Gora
Djeca sa smetnjama u razvoju sjede ispred računara
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
14 Jul 2020

PODGORICA, 2. JUL 2020. - Od početka epidemije COVID-a-19 u Crnoj Gori, oko 200 porodica s djecom i mladima sa smetnjama u razvoju dobilo je psiho-socijalnu i pravnu podršku kroz platformu www.vrsnjackapodrska.me. Platformu je razvilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), uz podršku predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Kriza izazvana novim koronavirusom dovela je do zatvaranja vrtića, škola, dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i drugih relevantnih institucija koje svakodnevno pružaju razne usluge porodicama s djecom sa smetnjama u razvoju. Onlajn platforma Udruženja mladih sa hendikepom omogućila im je da i tokom tog perioda dobiju dio usluga podrške koje su im neophodne.

Milena, majka djeteta s autizmom, ističe da joj je ova platforma značajno olakšala život tokom krize.

Pomoć nam je bila od neprocjenjivog značaja – shvatili smo da nijesmo sami u ostvarivanju i zaštiti prava našeg djeteta. Koristili smo psihološku podršku, koja nam je mnogo značila, jer se teško možemo sami, kao roditelji, izboriti za prava naše djece. Iz Udruženja su nas više puta  zvali povodom našeg problema.

Milena, majka djeteta s autizmom

Janko, član porodice s djetetom sa smetnjama u razvoju, takođe je pohvalio aktivnosti koje se sprovode putem Platforme Udruženja mladih s hendikepom i pravnu pomoć koju je na taj način dobio.

Jako sam zadovoljan funkcionisanjem Platforme. Zaposleni u Udruženju bili su vrlo ažurni tokom pandemije COVID-a-19, spremni da odgovore na sva pitanja. Podrška koju nam je pružilo UMHCG pomogla nam je i ohrabrila nas.

Janko, član porodice s djetetom sa smetnjama u razvoju

Nada Bošković iz NVO Udruženje mladih s hendikepom ističe da su brojne aktivnosti koje se sprovode putem Platforme olakšale život korisnicima, te da je postavljanjem materijala o novom koronavirusu omogućena dostupnost tačnih i korisnih informacija o pandemiji i postupanju tokom krize.

Nada Bošković iz NVO Udruženje mladih s hendikepom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Nada Bošković iz NVO Udruženje mladih s hendikepom priča o tome koliko je platforma olakšala život djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima tokom pandemije COVID-a-19, u Podgorici u julu 2020.

Smanjen je rizik širenja lažnih vijesti i mogućnost njihovog uticaja, sve više je onih koji su ohrabreni da koriste usluge Platforme, dok se kroz psiho-socijalnu podršku utiče na korisnike da budu smireniji i da lakše podnose trenutnu situaciju izazvanu epidemijom COVID-a-19. Roditelji djece s invaliditetom informisali su se preko Platforme na koji način mogu kvalitetno provoditi vrijeme sa svojom djecom.

Nada Bošković iz NVO Udruženje mladih s hendikepom

Iz UNICEF-a ističu da je porodicama s djecom i mladima sa smetnjama u razvoju omogućeno da preko ove platforme od samog početka pandemije ostvaruju osnovna prava iz oblasti zdravstvene, socijalne i dječje zaštite, kao i iz oblasti rada i zapošljavanja.

Zahvaljujući predanom radu UMHCG-a i adekvatnoj primjeni smjernica UNICEF-a, djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i njihove porodice dobili su različite vidove podrške na jednom mjestu.

Nela Krnić, koordinatorka Programa dječje zaštite UNICEF-a u Crnoj Gori

Uz podršku UNICEF-a, Udruženje mladih sa hendikepom će tokom pandemije COVID-a-19 nastaviti da preko svoje platforme pruža pravovremenu pravnu i psiho-socijalnu pomoć svim porodicama s djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.