C-Board aplikacija olakšava komunikaciju djeci sa smetnjama u razvoju

Aplikacija pretvara tekst u govor i olašava komunikaciju pomoću simbola

UNICEF Crna Gora
Djevojčica bojana koristi C-board aplikaciju za djecu s govorno-jezičkim teškoćama
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
30 Jul 2020

CETINJE, 1. JUL 2020. - Do pojave koronavirusa, Bojana je redovno išla u vrtić „Zagorka Ivanović” na Cetinju, kao i u Resursni centar u Podgorici. Tokom pandemije COVID-a-19 morala je da prekine s tim aktivnostima, ali je onda C-board aplikacija postala nezamjenljivi dio svakodnevnog života ove porodice.

C-board aplikacija djeci olakšava komunikaciju pomoću simbola i pretvaranja teksta u govor. Pomoću interneta je kod kuće mogu koristiti i roditelji i djeca i to na pametnim telefonima ili tabletima. Obezbijeđena im je i stručna pomoć profesionalaca iz resursnih centara koji su završili obuku za primjenu ove aplikacije.

Bojana i njena mama Vjera koriste C-board aplikaciju namienjenu za lakšu komunikaciju za djecu s govorno-jezičkim teškoćama, na Cetinju, u julu 2020.
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Bojana i njena mama Vjera koriste C-board aplikaciju namienjenu za lakšu komunikaciju djeci sa smetnjama u razvoju, na Cetinju, u julu 2020.

Veoma smo zadovoljni C-board aplikacijom, jer nam je olakšala rad i učenje. Bojana je pozitivno reagovala na tablet i više je zainteresovana za ovaj metod učenja, jer joj je sve slikovito prikazano. Sada joj je sve puno zanimljivije.

Bojanina mama Vjera

Ona dodaje da je često u kontaktu sa stručnjacima iz resursnog centra koji joj daju savjete i pružaju pomoć, te da su rezultati korišćenja ove aplikacije vidljivi, naročito u svakodnevnim situacijama. 

Bojana sada lakše izgovara riječi i s razumijevanjem upućuje svoje zahtjeve. Uz pomoć tableta naučila je da traži sapun, toalet papir ili peškir kada ide u kupatilo. Aplikacija je dosta pomogla, jer je sada s njom mnogo bolja komunikacija, a istovremeno je i jača povezanost u životu cijele porodice.

Bojanina mama Vjera

Bolja komunikacija i povezanost u porodici, zahvaljujući napretku koji djeca postižu uz korišćenje C-board aplikacije, jasno se vidi i kroz odnos Bojane i njene starije sestre Marije.

Bojana brže uči sa mnom na tabletu i srećna je kad sve radimo zajedno. Učim je da drži olovku, crtamo linije, izgovaramo riječi.

Bojanina sestra Marija
Bojana i njena sestra Marija
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Bojana i njena sestra Marija zajedno uče koristeći C-board aplikaciju namijenjenu za olakšavanje komunikacije djeci sa smetnjama u razvoju, na Cetinju, u julu 2020.

C-board aplikacija u Crnoj Gori rezultat je inicijative „Za svako dijete glas” koja se sprovodi uz podršku regionalne kancelarije UNICEF-a u Ženevi i predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, a u saradnji s Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo.

Tamara Milić, iz Ministarstva prosvjete, ističe da djeca odlično reaguju na C-board aplikaciju, kao i da roditelji smatraju da ona pomaže usvajanju novih pojmova i obogaćivanju rječnika djeteta. Milić objašnjava da je najveći efekat postignut u odnosu na bolju interakciju u porodici, kao i na podsticanje razvoja djeteta, njegove samostalnosti i usvajanja novih ponašanja.

Roditeljima je važno da djeca imaju bolju pažnju, pa je došlo do razvoja nekih navika, dnevne rutine, higijene i komunikacije, kao i više inicijative. Utisak je da je osnažena vezanost i saradnja unutar porodice, pronađen je kanal komunikacije i ophođenja, izgrađena je oblast za zajednička interesovanja, a dijete može da gradi samopouzdanje, jer mu je data prilika da bude važno u svojoj vještini.

Tamara Milić, iz Ministarstva prosvjete

Maja Kovačević, koordinatorka obrazovnog programa u UNICEF-u Crne Gore, kaže da je C-board aplikacija kroz ovaj pilot program prvi put prilagođena našem kontekstu i jezičkom podneblju, te da omogućava pružanje kvalitetne i kontinuirane podrške djeci da razvijaju govor i da lakše komuniciraju u porodičnom okruženju.

Kroz ovu inicijativu,  digitalna tehnologija upotrijebljena je za dostizanje najplemenitijeg cilja, a to je podrška djeci da ostvare svoj puni potencijal.

Maja Kovačević, koordinatorka obrazovnog programa u UNICEF-u Crne Gore

Incijativom „Za svako dijete glas”, koja se u Crnoj Gori sprovodi od jula 2019. godine, do sada je obuhvaćeno dvadeset petoro djece, uz podršku profesionalaca iz tri resursna centra. Od jeseni 2020. planira se nastavak programa u koji će se uključiti vrtići i još pedesetoro djece s jezičko-govornim teškoćama.