Aplikacioni C-Board lehtëson komunikimin për fëmijët me aftësi të kufizuara

Aplikacioni përdor simbole dhe lejon që teksti të kthehet në të folur

UNICEF Mali i Zi
Djevojčica bojana koristi C-board aplikaciju za djecu s govorno-jezičkim teškoćama
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2020
01 Korrik 2020

CETINË, 1 KORRIK 2020 – Para shpërthimit të koronavirusit, Bojana shkonte rregullisht në kopshtin "Zagorka Ivanoviq" në Cetinë, si dhe në Qendrën Burimore në Podgoricë. Gjatë pandemisë së COVID-19, kjo nuk ishte më e mundur. Pikërisht gjatë kësaj kohe aplikacioni C-Board u bë pjesë e domosdoshme e jetës së përditshme të kësaj familjeje.

Aplikacioni C-Board e lehtëson komunikimin për fëmijët duke përdorur simbole dhe lejon që teksti të kthehet në të folur. Prindërit dhe fëmijët mund ta përdorin atë online në shtëpi në telefonat e mençur ose tabletet e tyre. Atyre u është siguruar edhe ndihmë profesionale nga profesionistë nga qendrat burimore të cilët kanë përfunduar trajnimin për përdorimin e këtij aplikacioni.

Bojana dhe nëna e saj Vjera duke përdorur aplikacionin C-Board i cili lehtëson komunikimin për fëmijët me aftësi të kufizuara, në Cetinë, korrik 2020.
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2020
Bojana dhe nëna e saj Vjera duke përdorur aplikacionin C-Board i cili lehtëson komunikimin për fëmijët me aftësi të kufizuara, në Cetinë, korrik 2020.

Jemi shumë të kënaqur me aplikacionin C-Board sepse na e ka lehtësuar punën dhe mësimin. Bojana reagoi pozitivisht ndaj tabletit dhe ajo është më e interesuar për këtë metodë të të mësuarit sepse gjithçka që i tregohet është e ilustruar. Tani gjithçka është shumë më interesante për të.

Vjera, nëna e Bojanës

Ajo shton se është në kontakt të shpeshtë me ekspertë nga qendra burimore, të cilët ofrojnë këshilla dhe ndihmë, dhe se rezultatet e përdorimit të këtij aplikacioni janë të dukshme, veçanërisht në situatat e përditshme.

Tani, Bojana është në gjendje të shqiptojë fjalët më lehtë dhe i bën kërkesat e saj me kuptim. Me ndihmën e tabletit, ajo mësoi të kërkojë sapun, letër higjienike ose peshqir kur shkonte në banjë. Aplikacioni na ndihmoi shumë sepse lehtëson një komunikim shumë më të mirë. Në të njëjtën kohë, lidhjet midis anëtarëve të të gjithë familjes duket të jenë më të forta.

Vjera, nëna e Bojanës

Komunikimi dhe lidhjet më të mira në familje janë rezultate të progresit që fëmijët arrijnë me përdorimin e aplikacionit C-Board, gjë që mund të shihet qartë nga marrëdhënia midis Bojanës dhe motrës së saj më të madhe Marija.

Bojana mëson më shpejt me mua duke përdorur tabletin dhe është e lumtur kur bëjmë gjëra së bashku. Unë jam duke e mësuar atë të mbajë lapsin, të vizatojë vija dhe të shqiptojë disa fjalë të caktuara.

Marija, motra e Bojanës
Bojana dhe motra e saj Marija duke përdorur aplikacionin C-Board që e lehtëson komunikimin për fëmijët me aftësi të kufizuara, në Cetinë, korrik 2020.
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2020
Bojana dhe motra e saj Marija duke përdorur aplikacionin C-Board që e lehtëson komunikimin për fëmijët me aftësi të kufizuara, në Cetinë, korrik 2020.

Përdorimi i aplikacionit C-Board në Mal të Zi është rezultat i iniciativës me titull "Zë për çdo fëmijë" të zbatuar me mbështetjen e Zyrës Rajonale të UNICEF-it në Gjenevë dhe Zyrës së UNICEF-it në Mal të Zi, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Byronë për Shërbimet për Arsim.

Tamara Milic nga Ministria e Arsimit thekson se fëmijët reagojnë mirë ndaj aplikacionit C-Board dhe se prindërit gjithashtu besojnë se është i dobishëm kur bëhet fjalë për adoptimin e koncepteve të reja dhe pasurimin e fjalorit të fëmijëve të tyre. Milic më tej shpjegon se efekti më i rëndësishëm u arrit në lidhje me ndërveprimin më të mirë në mjedisin familjar, si dhe inkurajimin e zhvillimit të fëmijëve, pavarësinë e tyre dhe adoptimin e formave të reja të sjelljes.

Për prindërit është me rëndësi që fëmijët e tyre të përmirësojnë vëmendjen e tyre – kjo ka ndihmuar zhvillimin e zakoneve të caktuara, rutinën e përditshme, higjienën dhe komunikimin, si dhe më shumë iniciativë tek fëmijët. Përshtypja jonë është që është forcuar lidhja emocionale dhe bashkëpunimi brenda familjes, që është gjetur një kanal i ri komunikimi dhe sjelljeje, që është krijuar një hapësirë e re për interesa të përbashkëta, ndërsa fëmijët mund të ndërtojnë vetëbesimin e tyre tani që u jepet mundësia për t’i demonstruar aftësinë e tyre dhe për ta shijuar vëmendjen.

Tamara Milic nga Ministria e Arsimit

Maja Kovacevic, Zyrtare e Arsimit e UNICEF-it në Malin e Zi, thotë se aplikacioni C-Board është përshtatur në kontekstin dhe gjuhën tonë për herë të parë, duke iu falënderuar kësaj iniciative pilot, dhe siguron mbështetje cilësore dhe të vazhdueshme për fëmijët për të zhvilluar të folurit dhe për të komunikuar më lehtë në mjedisin e tyre familjar.

Falë kësaj iniciative, teknologjia digjitale është përdorur për të arritur qëllimin më fisnik, që është mbështetja e fëmijëve në arritjen e potencialit të tyre të plotë.

Maja Kovačević, Zyrtare e Arsimit e UNICEF-it në Malin e Zi

Iniciativa "Zë për çdo fëmijë", e cila mblodhi profesionistë nga tri qendra burimore, është zbatuar në Malin e Zi që nga korriku i vitit 2019 dhe ka mbuluar 25 fëmijë deri më tani. Planifikohet që programi të vazhdohet në vjeshtën e vitit 2020 duke përfshirë kopshte dhe 50 fëmijë të tjerë me vështirësi në të folur.