Një zyre e vetme për punonjësit socialë për t'u shërbyer më mirë fëmijëve dhe familjeve

Platforma digjitale e mbështetur nga UNICEF dhe BE promovon punën dhe të mësuarit së bashku

Milica Bogdanović
Platforma za socijalne radnike
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić/2022
23 Qershor 2022

Budva/Cetinjë, 23 Qershor 2022 – Bojana dhe Milica janë psikologe që punojnë në Qendrat për Punë Sociale në Budva dhe Cetinje. Në përpjekje për t'u ofruar përfituesve mbështetje, shërbime dhe mbrojtje, ato konsultojnë dokumente të shumta dhe kontaktojnë një numër institucionesh në baza ditore.

Për të thjeshtuar dhe përmirësuar punën e tyre, Instituti për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve zhvilloi një platformë arsimore (https://online.zsdzcg.me) me mbështetjen e UNICEF dhe Bashkimit Evropian.

Ruzica Stankovic
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić/2022
Ružica Stanković, Instituti për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve

Platforma u lansua gjatë pandemisë së koronavirusit, kur stafi nuk ishte në gjendje të takohej personalisht dhe kishte nevojë për një vend për të punuar së bashku, për të mësuar dhe për të mbështetur njëri-tjetrin.

Ružica Stanković, Instituti për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve

Profesionistët social dhe të mbrojtjes së fëmijëve tani mund të kenë qasje në të gjithë informacionin e rëndësishëm të nevojshëm për të mbështetur fëmijët dhe familjet e tyre në një vend. Gjithashtu ofron mundësinë për familjet që të gjejnë informacion rreth llojeve të ndryshme të mbështetjes që janë në dispozicion të tyre.

Në platformën e re kemi një listë të lidhjeve të institucioneve, në mënyrë që të lidhemi drejtpërdrejt dhe menjëherë. Kohët e fundit, një anëtar i komunitetit na vizitoi sepse ishte i interesuar se si mund të bëhej prind birësues. Pas një bisede të shkurtër, gjeta një broshurë mbi kujdesin kujdestar në platformë dhe i ofrova të gjithë informacionin që duhet të dijë.

Milica Krivokapić, Qendra për Punë Sociale në Cetinje
Milica Krivokapic
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić/2022
Milica Krivokapić, Qendra për Punë Sociale në Cetinje

“Kur kam një dilemë se si të veproj në rastet e fëmijëve që kërkojnë lëmoshë në rrugë, gjëja më e lehtë për mua është të hyj në platformë dhe të konsultohem me Protokollin për Veprimin e Autoriteteve, Institucioneve dhe Organizatave në Mal të Zi me Fëmijët që jetojnë dhe punojnë në rrugë”, thotë Milica.

Përveç të qenit një portal informacioni, platforma është gjithashtu një mjet efektiv për ngritjen e kapaciteteve. Sesionet e trajnimit dhe informimit kanë lejuar afër 15 për qind të profesionistëve nga sistemi social dhe i mbrojtjes së fëmijëve të shkëmbejnë përvoja mbi tema të tilla si mbështetja e fëmijëve me probleme të sjelljes dhe ndihma e personave me aftësi të kufizuara, me më shumë punonjës socialë që do të bashkohen dhe më shumë tema për t'u shtuar. Seancat e trajnimit gjithashtu regjistrohen dhe mund të ndiqen më vonë. Ata që rinovojnë licencat përmes portalit marrin pikë.

“Është e rëndësishme që ne të vazhdojmë të zhvillohemi profesionalisht në mënyrë që t'u përgjigjemi kërkesave dhe nevojave të përfituesve”, thotë Milica.

Një veçori e rëndësishme e portalit është një seksion ku punonjësit socialë mund të kërkojnë ndihmë dhe të lexojnë këshilla kur ndihen të mbingarkuar.

Bojana Damjanovic
UNICEF Mali i Zi/Duško Miljanić/2022
Bojana Damjanović, Qendra për Punë Sociale në Budva

Është një punë stresuese dhe merr shumë nga ti, ndaj ne shpesh përdorim seksionin 'ndihmë për ndihmësit', i cili është krijuar në një mënyrë shumë interesante, duke ofruar tekste mbi temën e stresit dhe shterimit.

Bojana Damjanović, Qendra për Punë Sociale në Budva

Kjo nismë është pjesë e Programit Rajonal për Zbutjen e Ndikimit të Pandemisë COVID-19 në jetën e fëmijëve dhe prindërve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian.