Sve na jednom mjestu za socijalne radnike – platforma u službi djece i porodica

UNICEF i EU podržavaju digitalnu platformu koja promoviše zajednički rad i učenje

Milica Bogdanović
Platforma za socijalne radnike
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
23 Jun 2022

Budva/Cetinje, 23. juna 2022. – Bojana i Milica su psihološkinje koje rade u centrima za socijalni rad u Budvi i na Cetinju. One svakodnevno koriste niz dokumenata i kontaktiraju s brojnim institucijama kako bi korisnicima pružile podršku i obezbijedile usluge i zaštitu.

Da bi pojednostavio i unaprijedio njihov rad, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz podršku UNICEF-a i EU, razvio je edukativnu platformu https://online.zsdzcg.me/

Ruzica Stankovic
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
Ružica Stanković, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Platforma je lansirana tokom pandemije, kada zaposleni nisu bili u mogućnosti da se sastaju uživo, a trebalo im je mjesto gdje će zajedno raditi, učiti i biti podrška jedni drugima.

Ružica Stanković, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Stručnjaci iz oblasti socijalne i dječje zaštite sada mogu da pristupe svim podacima koji su važni za podršku djeci i porodicama - na jednom mjestu. Takođe, građani i korisnici mogu se informisati o dostupnim oblicima podrške.

Na novoj platformi imamo pregled linkova institucija, pa se direktno i brže povezujemo. Nedavno nas je posjetio građanin koga je zanimalo kako da postane hranitelj. Nakon kratkog razgovora, na platformi sam pronašla brošuru o hraniteljstvu i pružila mu sve informacije koje treba da zna o ovom postupku.

Milica Krivokapić, Centar za socijalni rad sa Cetinja
Milica Krivokapic
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
Milica Krivokapić, Centar za socijalni rad sa Cetinja

“Kad imam dilemu kako da postupim u slučajevima dječjeg prosjačenja, najjednostavnije mi je da pristupim platformi i pogledam Protokol o postupanju organa, ustanova i organizacija u Crnoj Gori s djecom uključenom u život i rad na ulici“, dodaje Milica.

Osim što je informativna, platforma je i efikasan alat za izgradnju kapaciteta. Zahvaljujući platformi, do sada je blizu 15 posto stručnjaka iz sistema socijalne i dječje zaštite, od ukupnog broja stručnjaka u sistemu, proširilo  svoje znanje na razne teme ‒ uključujući pružanje podrške djeci s problemima u ponašanju, osobama s invaliditetom i djecom sa smetnjama u razvoju. Treninzi se snimaju i mogu se gledati odgođeno. Oni koji obnavljaju licence preko portala dobijaju poene.

"Važno je da se stalno usavršavamo kako bismo mogli da odgovorimo na zahtjeve i potrebe korisnika”, kaže Milica.

Važan dio platforme je sekcija u okviru koje socijalni radnici mogu da zatraže pomoć i pročitaju savjete kada se osjećaju opterećeno.

Bojana Damjanovic
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić/2022
Bojana Damjanović, Centar za socijalni rad iz Budve

Posao je stresan i zahtjevan, pa često koristimo odjeljak za ‘pomoć pomagačima’ koji je veoma zanimljivo osmišljen i sadrži tekstove na temu stresa i 'burnout'-a.

Bojana Damjanović, Centar za socijalni rad iz Budve

Inicijativa je dio regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije kovida-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji finansira Evropska unija.