Potrebna bolja podrška mentalnom zdravlju tokom pandemije

UNICEF, EU i Udruženje psihologa Crne Gore pozivaju nacionalne i lokalne vlasti da porodicama obezbijede bolju podršku mentalnom zdravlju tokom pandemije

UNICEF Crna Gora
Djevojcica na stepenicama
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
28 Decembar 2021

PODGORICA, 28. decembar 2021. – UNICEF, EU i Udruženje psihologa Crne Gore pozivaju nacionalne i lokalne vlasti da porodicama obezbijede bolju podršku mentalnom zdravlju tokom pandemije.

Skoro polovina građana Crne Gore, tj. 44 odsto, često je osjećala zabrinutost tokom prošlog mjeseca, dok je svaki treći ispitanik saopštio da mu se psihičko stanje pogoršalo tokom pandemije i da usljed toga osjeća stalnu anksioznost i iscrpljenost. Ovo su ključni nalazi nacionalno reprezentativnog istraživanja koje je prošlog mjeseca sprovela istraživačka agencija Ipsos, uz podršku EU, UNICEF-a i Udruženja psihologa Crne Gore.

Prema riječima šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huana Santandera, ovi podaci ukazuju na potrebu da se pruži bolja podrška mentalnom zdravlju djece, adolescenata i onih koji o njima brinu. Iz tog razloga, UNICEF i EU podržavaju rad SOS roditeljske linije 080 888 888 i Nacionalne SOS dječje linije 116-111 koje roditeljima i djeci pružaju besplatnu psihološku podršku, uz puno poštovanje njihove privatnosti.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021

Djeci i adolescentima u svakoj lokalnoj zajednici treba ponuditi više besplatnih sportskih i kulturnih aktivnosti kako bi se podržalo njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Takođe, neophodno je povećati broj psihologa u školama i svim učenicima u Crnoj Gori treba obezbijediti obrazovne programe koji im pomažu da razvijaju socio-emocionalne vještine.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Prema riječima Tamare Milić, predsjednice Udruženja psihologa Crne Gore, istraživanje Ipsosa, realizovano tokom prethodnog mjeseca, potvrđuje uvide i iskustva ovog Udruženja.

Naša istraživanja pokazala su da je pandemija COVID-a-19 uticala na povišeno prisustvo anksioznosti i depresije kod odraslih, a kod djece na promjenjivost raspoloženja, nisko podnošenje osujećenja, te otežano saopštavanje emocija. Posebno ohrabrenje iz ovog istraživanja jeste da je 60% građana izjavilo da je spremno da se obrati stručnjaku za mentalno zdravlje zbog prisutnih osjećanja, kao i zbog rada na ličnom rastu i razvoju usljed pandemije.

Tamara Milić, predsjednica Udruženja psihologa Crne Gore
Tamara Milić, predsjednica Udruženja psihologa Crne Gore
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Tamara Milić, predsjednica Udruženja psihologa Crne Gore, objašnjava da podaci pokazuju koliko je pandemija uticala na djecu i odrasle, ali da ohrabruje to što su građani spremniji da potraže stručnu podršku, u Podgorici, u novembru 2021.

Prema izvještaju Stanje djece u svijetu 2021. godine  – koji predstavlja UNICEF-ovu najsveobuhvatniju analizu u 21. vijeku o mentalnom zdravlju djece, adolescenata i onih koji o njima brinu – čak i prije izbijanja pandemije COVID-a-19 djeca i mladi suočavali su se s problemima mentalnog zdravlja bez značajnijih investicija u njihovo rješavanje.

Prema posljednjim dostupnim procjenama, u svijetu svaki sedmi adolescenat uzrasta od 10 do 19 godina ima neku dijagnozu u vezi s mentalnim zdravljem. Gotovo 46.000 adolescenata godišnje izvrši samoubistvo, koje je među pet najčešćih uzroka smrti ove starosne grupe.

Međutim, i dalje postoji veliki jaz između potreba za podrškom mentalnom zdravlju i finansiranja usluga te vrste. U pomenutom izvještaju navodi se da se iz državnih budžeta, na globalnom nivou, za zdravstvo izdvaja samo oko 2 odsto za mentalno zdravlje.

Kako pandemija COVID-a-19 ulazi u treću godinu, njen uticaj na mentalno zdravlje i dobrobit djece i mladih sve je značajniji. Prema najnovijim dostupnim podacima UNICEF-a, širom svijeta, najmanje je svako sedmo dijete direktno pogođeno izolacijom, dok je više od 1,6 milijardi djece pretrpjelo određeni gubitak u pogledu obrazovanja. Poremećaj rutine, obrazovanja, rekreativnih aktivnosti, kao i briga za porodične prihode i zdravlje, kod mnogih mladih izaziva osjećanja straha, ljutnje i zabrinutosti za svoju budućnost.

Podatke o mentalnom zdravlju građana Crne Gore tokom pandemije prikupio je Ipsos na nacionalno reprezentativnom uzorku od 824 građanina starosti 18 i više godina, u periodu od 23. do 27. novembra ove godine, putem telefonske ankete s upitnikom čije je prosječno trajanje iznosilo 10 minuta. Ključni nalazi ovog istraživanja, kao i prethodnih istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju građana Crne Gore tokom pandemije, dostupni su na sajtu  UNICEF-a u Crnoj Gori.