Istraživanja javnog mnjenja o koronavirusu

Stavovi građana Crne Gore o COVID-u-19

UNICEF Crna Gora
Majka sa medicinskom maskom na licu sinu stavlja masku
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020