Institucioni parashkollor është mjedis i sigurt dhe burim mbështetjeje për Sinanin

Babai i një djali katër vjeçar me aftësi të kufizuara flet për përvojën pozitive të regjistrimit të djalit të tij në institucion parashkollor

Milica Bogdanović
Sinan i Arslan
UNICEF Mali i Zi/Dusko Miljanic/2022
25 Gusht 2022