Hitno povećati broj romskih medijatora i asistenata u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju

UNICEF poziva nacionalne i lokalne vlasti da hitno povećaju broj asistenata u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju i broj romskih medijatora, kao i da svoj djeci kojoj je to neophodno što prije obezbijede besplatan prevoz do škole

UNICEF Montenegro
Obrazovanje - Romi i djeca sa smetnjama u razvoju
UNICEF Crna Gora
22 Septembar 2023