Kampanja “Govorimo o mogućnostima” proglašena za inovativnu politiku

Uzor u oblasti inovacija, uticaja i mogućnosti

UNICEF Crna Gora
Communication officer of UNICEF MNE Jelena Perovic accepting the award in Vienna
UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2016
16 Februar 2016

BEČ, AUSTRIJA, 16. FEBRUAR, 2016. – Kampanja "Govorimo o mogućnostima", pokrenuta od strane UNICEF-a i Vlade Crne Gore, prepoznata je kao jedna od 12 najboljih inovativnih politika ove godine.

Savjetnica za komunikacije UNICEF-a u Crnoj Gori Jelena Perović primila je priznanje za crnogorsku kampanju Govorimo o mogućnostima kao jednu od 12 najinovativnijih politika na Zero Project 2016 konferenciji u sjedištu Ujedinjenih nacija u Beču

Priznanje je uručeno na konferenciji Zero Project 2016, međunarodnom samitu o inkluzivnom obrazovanju i komunikacionim tehnologijama, koja je okupila više od 500 stručnjaka iz ove oblasti širom svijeta. Konferencija se održala u sjedištu Ujedinjenih nacija u Beču.

Zero Project okuplja preko 3,000 eksperata iz više od 150 zemalja i svake godine identifikuje i u svijetu promoviše najinovativnije i najefektnije politike i prakse za poboljšavanje života osoba sa smetnjama u razvoju.

UNICEF Crna Gora

Trogodišnja kampanja "Govorimo o mogućnostima", koju su pokrenuli UNICEF i Vlada Crne Gore 2010. godine, prepoznata je kao uzor u oblasti inovacija, uticaja i mogućnosti replikacije u drugim zemljama.

Promocija pozitivnog imidža djece sa smetnjama u razvoju i stvaranje mogućnosti za ovu djecu da sami kažu svoje mišljenje od ključnog je značaja za razbijanje barijera za njihovo ravnopravno uključivanje u društvo.

Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Kampanja je okupila vladine zvaničnike, poznate ličnosti, civilno društvo, međunarodnu zajednicu, medije, privatni sektor, nastavnike/ce, roditelje i djecu sa i bez smetnji u razvoju i prerasla u nacionalni pokret za društvene promjene i stvaranje inkluzivnog društva.

Kao rezultat, kampanja je značajno uticala na svijest i podršku građana ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju. Naime, procenat građana Crne Gore kojima je prihvatljivo da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim djetetom povećao se sa 35% prije kampanje na 80% u decembru 2013 kada je kampanja završena, i taj je procenat ostao isti dvije godine od završetka kampanje. Istovremeno se procenat građana Crne Gore koji prihvata da dijete sa smetnjama u razvoju može biti najbolji prijatelj njegovog djeteta povećao se sa 22% prije kampanje na 51% u decembru 2013, dok se dvije godine nakon završetka kampanje taj procenat povećao na 60% u januaru 2015.

Više informacija o kampanji

Više informacija o 12 inovativnih politika koje su nagrađene ove godine, a među kojima je i crnogorska kampanja Govorimo o mogućnostima.

Zero Project bavi se pravima osoba sa smetnjama u razvoju širom svijeta i pruža platformu za razmjenu najinovativnijih i najefikasnijih rješenja za probleme sa kojima se suočavaju osobe sa smetnjama u razvoju. Pokrenut je od strane Essl Fondacije u 2010. godini, i djeluje u saradnji sa World Future Savjetom od 2011. godine, kao i European Foundation Centrom od 2013. godine. Misija Zero projekta je da radi za svijet bez prepreka, prema principima Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa smetnjama u razvoju (UN CRPD).

Više o Zero Project 2016 konferenciji

Izvještaj Zero Project 2016

Za više informacija:

Vladan Jovanović
Konsultant za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: 069 187 626
Email: vljovanovic@unicef.org