Govorimo o mogućnostima (2010‒2013)

Jednake šanse za svako dijete

UNICEF Montenegro

Govorimo o mogućnostima

Kampanju „Govorimo o mogućnostima“ pokrenuli su UNICEF i Vlada Crne Gore, u septembru 2010. godine, prevashodno u cilju rješavanja problema socijalne isključenosti i diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, na koji je ukazalo UNICEF-ovo istraživanje sprovedeno u avgustu 2010. godine.
U cilju pridobijanja javne i političke podrške, kampanji se pod sloganom „Govorimo o mogućnostima. Pridružite nam se!“ pridružilo preko 100 partnera iz domena međunarodne zajednice, medija, Vlade, civilnog i privatnog sektora, dajući aktivan doprinos njenom uspjehu.
Prema posljednjim podacima o stavovima crnogorskih građana u vezi s inkluzijom djece sa smetnjama u razvoju, iz januara 2015. godine, Crna Gora bilježi kontinuiran napredak na putu ka tome da postane inkluzivno društvo. Procenat građana koji smatraju prihvatljivom ideju da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje s njihovim djetetom porastao je sa 35% 2010. godine (prije kampanje) na 78% u januaru 2015. godine. Isto tako, procenat građana Crne Gore koji smatraju prihvatljivom ideju da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njihovog djeteta porastao je sa 22% 2010. godine (prije kampanje) na 60 posto u januaru 2015. godine.
 

UNICEF Crna Gora

Posteri iz kampanje Govorimo o mogućnostima