Gjithçka ndërlidhet me aftësinë (zbatuar në periudhën 2010-2013)

Mali i Zi vazhdimisht po përparon në rrugën e shndërrimit në një shoqëri gjithëpërfshirëse

It's about ability visual in Albanian
UNICEF Mali i Zi