Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori (Decembar 2012.)

(Decembar 2012.)

Govorimo o mogućnostima logo
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

• Procenat građana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednaki članovi društva kao i svi ostali građani nije promenjen u poređenju sa prethodnim talasom istraživanja, ali je značajno vedi nego pre sprovođenja kampanje (sada je 90%, a pre kampanje je bio 74%).

• Mogudnosti države i društva da značajno pomognu djeci sa smetnjama u razvoju uočava 56% građana, što je za 9% više nego u periodu pre sprovođenja kampanje.

• Ipak, povedao se broj građana koji dele mišljenje da bez obzira na stručnu pomod i poseban tretman društva i države, nije mogude učiniti napredak kada je riječ o osposobljavanju djece sa smetnjama u razvoju za život u društvu (sa 3% na 9% građana).

• Ključne pozitivne promene koje su uočljive, odnosno nastavljanje pozitivnog trenda, tiču se toga da se vedi procenat građana slaže sa inkluzijom djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole, kao i da je za djecu sa smetnjama u razvoju bolje da rastu u porodicama (biološkim ili hraniteljskim), nego u specijalizovanim ustanovama.
 

Govorimo o mogućnostima logo
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Engleski, Crnogorski

Files available for download