Mladi volonteri zagovornici inkluzivnog društva u Pljevljima

Pljevljima je tradicionalno proslavljen međunarodni Dan volontera priredbom koju je organizovao Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

UNICEF Crna Gora
Mladi volonteri zagovornici inkluzivnog društva u Pljevljima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
16 Decembar 2013

Pljevlja, 16.decembar, 2013 -  U Pljevljima je tradicionalno proslavljen međunarodni Dan volontera priredbom koju je organizovao Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju. Djeca su zajedno s volonterima izvela himnu Dnevnog centra na gestovnom jeziku. Prikazana je i pozorišna predstava "Zmaj golubljeg srca", muzičke i plesne tačke, te izložba slika i rukotvorina.

Tom prilikom, Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra “Pljevlja”, istakla je: “Naši volonteri su naša nada i naša snaga, jer socijalna inkluzija nije samo pitanje socijale. Socijalna inkluzija je pitanje svih nas, čitave društvene zajednice, jer djeca sa smetnjama u razvoju moraju da budu uključena u svaki segment društva.”

Tokom ove godine, više od 120 volontera iz tri osnovne i dvije srednje škole družilo se sa djecom u Dnevnom centru. To je dio projekta “Pljevlja inkluzivni grad” koji, uz podršku UNICEF-a, sprovode Dnevni centar i lokalne zdravstvene, obrazovne i ustanove dječje i socijalne zaštite.

Inače je istraživanje UNICEF-a koje je sprovodeno ove godine među djecom i roditeljima Pljevalja pokazalo da su aktivnosti volonterskog kluba imale pozitivan uticaj kako na volontere, tako i na djecu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje. Sva djeca su stekla nove prijatelje, roditelji su od djece saznali više o inkluziji, a Pljevlja su kao grad postala otvorenija za svu djecu.

Miloje Pupović, predsjednik opštine Pljevlja smatra da “nijedno društvo nema budućnost ukoliko se oslanja samo na one koji rade za plate. Svako društvo mora da se oslanja na što više svojih članova koji prema svojoj slobodnoj volji treba da mu doprinose. Volontiranje koristi ne samo onima kojima se pomaže, nego i samom volonteru koji se bolje osjeća time što je pomogao.”

Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković poručio je da plemeniti mladi ljudi volonterskim radom doprinose opštem inkluzivnom razvoju u Pljevljima i širom zemlje. “Dakle, čak se ni sport danas ne može zamisliti bez volontera. Kao što vidite ni ovi dnevni centri za djecu sa posebnim potrebama se ne mogu zamisliti bez volontera i zbog toga sam srećan što danas mogu da pročitam ovaj pano iza sebe da je Pljevlja inkluzivni grad.” istakao je Bošković.

Iz UNICEF-a su podsjetili da su Pljevlja i Bijelo Polje pioniri inkluzije u Crnoj Gori. “U Pljevljima je u samo 4 godine povećan broj djece koja su izvedena pred komisiju za usmjeravanje, dobila rješenja i ,dakle, na blagovremeni način usmjerena u redovni sistem obrazovanja ili u Dnevni centar koji je izuzetno važan servis podrške,” istakla je Ana Zec, koordinatorka programa UNICEF-a za Crnu Goru.

Proces inkluzije u Crnoj Gori kroz reformu sistema obrazovanja i dječje i socijalne zaštite, kao i kroz višegodišnju kampanju "Govorimo omogućnostima", sprovodi Vlada Crne Gore uz podršku UNICEF-a i brojnih partnera iz međunarodne zajednice, nevladinog i privatnog sektora, kao i medija. Kao rezultat, danas je u Crnoj Gori pet puta više djece sa smetnjama u razvoju uključeno u sistem redovnog obrazovanja nego prije 5 godina.

UNICEF Crna Gora
Mladi volonteri zagovornici inkluzivnog društva u Pljevljima