Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori (decembar 2013)

Govorimo o mogućnostima

Govorimo o mogućnostima logo
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

U ovom talasu je registrovana značajno manja vidljivost kampanje u odnosu na prethodne talase istraživanja.

Postoji mogućnost da je kampanju „Govorimo o mogućnostima“ vidio manji procenat građana nego što je to registrovano u ovom istraživanju, ali je eho drugih kampanja, poput kampanje o hraniteljstvu, uticao na to da registrovana vidljivost i dalje bude visoka. Ovu sinergiju kampanja, možda, najbolje ilustruje podatak da procenat građana koji se slažu da je dijete sa smetnjama u razvoju koje je ostalo bez roditeljskog staranja, bolje smjestiti u hraniteljsku porodicu nego u dom, u odnosu na prethodni talas istraživanja porastao za 15 procentnih poena.

Ipak, niži intenzitet kampanje nije uticao na negativnu promjenu stavova građana prema djeci sa smetnjama u razvoju. Naprotiv, ključni indikatori su ili ostali na istom nivou kao u prethodnom talasu, ili ukazuju na značajno poboljšanje.

Građani Crne Gore, nešto negativnije procjenjuju stavove svog okruženja prema djeci sa smetnjama u razvoju u odnosu na vlastite stavove prema njima.

§Primjećeno je da građani koji su primjetili kampanju „Govorimo o mogućnostima“ pokazuju veći stepen znanja o djeci sa smetnjama o razvoju, a da oni koji nemaju kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju rjeđe imaju pozitivne stavove prema djeci sa smetnjama u razvoju.

§Stoga je potrebno u većoj mjeri ohrabrivati aktivnosti koje imaju za cilj kontakte opšte populacije, a naročito djece sa vršnjacima koji imaju smetnje.

Govorimo o mogućnostima logo
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Files available for download