Publikacije i istraživanja iz kampanje Govorimo o mogućnostima

Rad UNICEF-a je zasnovan na empirijskim podacima, preciznom istraživanju i pažljivoj analizi

UNICEF Crna Gora