Svaki četvrti građanin promijenio ponašanje

pod uticajem kampanje “Govorimo o mogućnostima”

Jelena Perovic
22 Januar 2013

PODGORICA, 22. JANUAR, 2013. – Svaki drugi građanin (49%) naučio je nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju iz kampanje „Govorimo o mogućnostima”, dok je svaki peti (19%) promijenio stavove, a jedan od četiri (25%) pozitivno promijenio ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju, pokazuje zadnje istraživanje sprovedeno u decembru 2012.

Većina ljudi saznala je da je moguće da djeca sa smetnjama u razvoju napreduju, kao i da izrastu u uspješne sportiste i umjetnike. TV segment kampanje „Govorimo o mogućnostima” tokom 2012. je ovome uveliko doprinio. 67% građana zapazilo je TV spot kampanje o dvoje mladih paraolimpijskih sportista i većina je izjavila da im se svidio, jer pokazuje hrabrost, snagu i potencijal djece sa smetnjama u razvoju. Građani koji su primjetili TV spot više su zainteresovani da uključe djecu u inkluzivni sportski klub (50%) u poređenju sa građanima koji ga nijesu zapazili (16%). Takođe, svaki drugi građanin (45%) primjetio je muzički spot „Govorimo o mogućnostima” kojeg je napravio UNICEF-ov Ambasador dobre volje Rambo Amadeus zajedno sa djecom. Većini građana se ovaj spot dopao zato što pokazuje srećnu i nasmijanu djecu sa i bez smetnji u razvoju kako se zajedno druže kao mladi umjetnici – igrači, pjevači, pijanisti, gitaristi, itd.

 

Kampanja je takođe podigla svijest građana o tome da djeca sa smetnjama u razvoju mogu da razviju iskreno prijateljstvo sa svojim vršnjacima bez smetnji u razvoju. Jedna od inovacija kampanje tokom 2012. bili su inkluzivni klubovi mladih volontera u kojima su se djeca sa i bez smetnji u razvoju svakodnevno družila. Svaki treći građanin (33%) čuo je za ove mlade volontere, a samo 1% imao je negativno mišljenje o njima. Štaviše, skoro dvije trećine (64%) su spremni da svoju djecu uključe u ovakav klub kako bi se ona redovno družila sa vršnjacima sa smetnjama u razvoju u lokalnoj zajednici. Takođe, jedan od tri građanina (32%) sjeća se prvog TV programa u Crnoj Gori koji su napravili mladi sa i bez smetnji u razvoju. Većini njih se najviše dopalo prijateljstvo mladih TV reportera sa smetnjama u razvoju sa svojim vršnjacima. Konačno, procenat građana kojima je neprihvatljivo da su djeca sa smetnjama u razvoju najbolji prijatelji njihovog djeteta pao je sa 77% prije početka kampanje na 67%.

Većina ljudi koji su promijenili stavove prema djeci sa smetnjama u razvoju objašnjavaju da je promjena u tome što sada ne prave razliku između ove i druge djece. Procenat građana koji misle da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni članovi društva porastao je sa 74% prije kampanje u avgustu 2010. na 90% u decembru 2012.

Napravljen je značajan pomak i u stavovima prema inkluzivnom obrazovanju. Mnogo veći procenat građana vjeruje da je dobro za djecu sa smetnjama u razvoju da pohađaju redovnu školu, jer to pozitivno utiče na njihov razvoj (porast sa 57% prije kampanje na 71% u decembru 2012.) i pomaže da druga djeca postanu tolerantna (porast sa 59% prije kampanje na 67% u decembru 2012.). Takođe, manji procenat građana smatra da je za djecu sa smetnjama u razvoju bolje da pohađaju specijalne umjesto redovnih škola (pad sa 50% prije kampanje na 37% u decembru 2012.). Manje je i onih koji misle da uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole dovodi do toga da nastavnici zanemaruju ostalu djecu (pad sa 41% prije kampanje na 32% u decembru 2012.). Konačno, procenat građana kojima je neprihvatljivo da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim djetetom pao je sa 64% u avgustu 2010. na 39% u decembru 2012.

Stavovi po pitanju smještanja djece sa smetnjama u razvoju u institucije takođe su se promijenili. 46% građana je prije kampanje bilo mišljenja da je djeci sa smetnjama u razvoju bolje da budu u institucijama nego sa svojim porodicama, a to u decembru 2012. i dalje misli njih 36%. Istovremeno, procenat građana koji misle da djeca treba da budu smještena u hraniteljske porodice umjesto u institucije porastao je sa 51% na 58%.

25% građana koji su promijenili svoje ponašanje pod uticajem kampanje objasnili su da se promjena ogleda u tome što sada lakše i sa manje nelagode komuniciraju sa ovom djecom.

Istraživanje je pokazalo da građani koji nemaju kontakt i koji nijesu informisani o djeci sa smetnjama u razvoju su oni koji imaju najviše predrasuda o njima. Njihov broj se konstantno smanjuje, jer kampanja podiže svijest ljudi i stvara mogućnosti da građani vide potencijal, snagu, hrabrost i ljubav djece sa smetnjama u razvoju.

Kampanju „Govorimo o mogućnostima” započeli su UNICEF i Vlade Crne Gore u septembru 2010. kako bi iskorijenili diskriminaciju djece sa smetnjama u razvoju o kojoj su svjedočili rezultati istraživanja sprovedenog na nacionalno raprezenativnom uzorku u avgustu 2010. Pod sloganom “Govorimo o mogućnostima, pridružite nam se”, kampanja je stimulisala pridruživanje više od 100 partnera iz vladinog, nevladinog i privatnog sektora, medija i međunarodne zajednice, koji su aktivno doprinijeli njenom uspjehu.