Govorimo o mogućnostima

Objašnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Govorimo o mogućnostima naslovna
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Ova knjižica pripremljena je uz učešće djece i namijenjena je djeci, sa ciljem da se objasni Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. 

Govorimo o mogućnostima 2011 - naslovna
Author
UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 15,26 MB)