Govorimo o mogućnostima

Objašnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Govorimo o mogućnostima naslovna
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Ova knjižica pripremljena je uz učešće djece i namijenjena je djeci, sa ciljem da se objasni Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. 

Govorimo o mogućnostima 2011 - naslovna

Author

UNICEF

Datum publikacije

Jezici

Montenegrin,
Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 15,26 MB)

Istraži više