Predstavljena mreža podrške inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori

Govorimo o mogućnostima

UNICEF Crna Gora
Djevojčica sa smetnjama sa svojom majkom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013
16 April 2013

PODGORICA, 11. APRIL, 2013. - U okviru kampanje “Govorimo o mogućnostima”, formirana je mreža nastavnika i roditelja koji podržavaju inkluzivno obrazovanje djece sa oštećenjem vida. Više od stotinu nastavnika iz Bijelog Polja, Danilovgrada, Podgorice, Tivta i Herceg Novog pridružilo se ovoj mreži, čiji je cilj da se poveća broj djece sa smetnjama u razvoju koji dobijaju kvalitetno obrazovanje u redovnim školama.

"Obrazovanje se usavršava, pa danas osim Brajevog pisma, imamo kompjutere sa govornom podrškom i audio biblioteku koja nam olakšava čitanje knjiga, a u budućnosti će zamijeniti i udžbenike pisane Brajevim pismom, koji su glomazni i teški za nošenje i rukovanje", rekla je Anđela Dragović, učenica Resursnog centra za djecu i mlade "Podgorica".

Resursni centar, uz podršku UNICEF-a, formirao je online zajednicu gdje nastavnici, roditelji i svi zainteresovani mogu da učitaju video i audio materijale za obrazovanje djece sa oštećenjima vida, postavljaju pitanja, razmjenjuju znanja i učestvuju u diskusijama o inkluzivnom obrazovanju.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Na ovaj način, stvaramo mogućnosti za nastavnike da uče kroz saradnju i koristimo interaktivnu metodologiju da stvorimo kulturu njihovog aktivnog učešća u obrazovnim debatama i konsultacijama.

Benjamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru

Broj djece sa smetnjama u razvoju u redovnim školama u Crnoj Gori značajno se povećao u posljednje četiri godine, ali je i dalje veliki broj ove djece isključen. Iz tog razloga, planirano je da se mreža podrške inkluzivnom obrazovanju proširi na sve škole u zemlji.

UNICEF Crna Gora

"Ovo je veoma dobar put kako nastaviti razvoj inkluzivnog obrazovanja. Da svako dijete kojem je potrebna podrška da je dobije, a na drugoj strani da edukujemo nastavnike i osposobljavamo ih za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju", rekla je Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete.

Resursni centar je najavio obogaćivanje sadržaja mreže za inkluzivno obrazovanje djece sa oštećenjima vida kroz objavljivanje audio snimaka kompletnih udžbenika za osnovnu i srednju školu u budućnosti. 

Prezentacija mreže podrške osobama sa smetnjama u razvoju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

"U okviru sajta Resursnog centra formirali smo video i audio biblioteku, koja je namijenjena svim školama u Crnoj Gori. U okviru audio biblioteke u perspektivi je snimanje udžbenika u audio tehnici za osnovnu i srednju školu, kako bi znanje bilo dostupno učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima", zaključio je Zoran Bošković,  direktor Resursnog centra za djecu i mlade "Podgorica".

Uz upotrebu novih tehnologija, na ovaj način, sva djeca sa oštećenjima vida u Crnoj Gori u budućnosti će moći da brzo i besplatno učitaju audio snimke svih školskih udžbenika, dok nastavnici već sada na sajtu mogu naći korisne informacije o obrazovanju učenika sa oštećenjima vida.