Inkluzivno obrazovanje transformiše život djece sa smetnjama u razvoju

Vlada da ubrza reformu obrazovnog sistema da bi se pojačala podrška djeci sa smetnjama u razvoju

UNICEF Crna Gora
01 Mart 2013

ŽENEVA, 1. MART 2013. - Zamjenica izvršnog direktora UNICEF-a Joka Brandt  traži da vlade hitno ubrzaju reforme obrazovnih sistema kako bi se pojačala podrška za djecu sa smetnjama u razvoju.

Na pratećem događaju koji je organizovan na marginama zasjedanja Segmenta na visokom nivou Savjeta UN za ljudska prava u Ženevi, gospođa Brandt je izjavila da je mnogo toga postignuto, ali da je neophodno posvetiti pažnju najugroženijoj djeci i onoj do koje se teško dopire, a posebno djeci sa smetnjama u razvoju.
"Djeca sa smetnjama u razvoju su među najugroženijom i najisključenijom djecom na svijetu. Njihova prava se često krše, a društvo gubi dragocjene članove kada dozvoljavamo da djeca sa smetnjama u razvoju postaju nevidljiva," rekla je Brandt.  

Uprkos izazovima, mnoge zemlje u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji uvele su progresivne politike u inkluzivno obrazovanje i pokrenule antidiskriminatorske kampanje. Ministri Crne Gore, Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije učestvovali su na pratećem događaju kako bi razmjenili saznanja o postignutom napretku, naučenim lekcijama i preostalim izazovima u svojim zemljama.  
Događajem su predsjedavali stalni predstavnici Finske i Španije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Finska je sistematski pokazala snažnu posvećenost ostvarivanju prava osoba sa smetnjama u razvoju. Španija je moderator priprema za sastanak Generalne skupštine na visokom nivou koji je posvećen Invaliditetu i Razvoju, a koji će se održati u septembru u Njujorku.  

UNICEF radi sa vladama na pružanju podrške obrazovnim sistemima, porodicama i djeci kako bi se smanjile nejednakosti nastale uslijed isključenosti iz društva. Zamjenica izvršnog direktora UNICEF-a Joka Brandt pozdravila je prateći događaj kao priliku za učesnike da razmjene dobre prakse i naučene lekcije u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Iskustvo iz Centralne i Istočne Evrope i regiona Zajednice nezavisnih država doprinjeće globalnom dijalogu o ovom pitanju u kontekstu inicijative generalnog sekretara UN "Obrazovanje na prvom mjestu" (Education First), i predstavlja preteču vodećoj publikaciji UNICEF-a koja će biti objavljena u maju - Izvještaju o stanju djece u svijetu, koji će ove godine biti posvećen smetnjama u razvoju.

Prema Svjetskom izvještaju o invaliditetu, u svijetu danas ima oko milijardu ljudi koji žive sa nekom vrstom smetnje u razvoju. Svaka deseta osoba je dijete, a oko 80 odsto živi u zemljama u razvoju. 
Skrivena kod kuće ili smještena u ustanovama, djeca sa smetnjama u razvoju su često izostavljena iz obrazovanja. Mnoga djeca odrastaju odvojeno od svojih porodica. Ako ostanu kod kuće, roditelji strahuju da će njihova djeca biti izvrgnuta ruglu i podsmjehu zbog stigme povezane sa postojanjem neke smetnje u razvoju. Djeca sa smetnjama u razvoju su često nepoželjna u svojim lokalnim školama. Ona se često ne vide u javnosti niti imaju priliku da budu aktivno uključena u svojim zajednicama.
Inkluzivno obrazovanje znači pružanje prilike svakom djetetu da uči u svojoj lokalnoj školi i da uz dovoljno podrške dostigne svoj puni potencijal. To međutim ne zahtjeva specijalne ustanove, njegu, skupe materijale ili specijalizovanu stručnost. To jednostavno znači da svi učenici, uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju, treba da imaju mogućnost da dobiju individualizovane usluge i pristupe učenju.

"Mi se suprostavljamo načinu na koji se posmatraju djeca sa posebnim obrazovnim potrebama tako što ističemo njihove sposobnosti i fokusiramo se na to kako da se uklone prepreke. Priznajući da je kvalitet nastave najvažnija promjenljiva vrijednost u stvaranju okruženja za kvalitetno inkluzivno učenje, trenutno predstavljamo novi nacionalni program za obuku nastavnika koji je u potpunosti u skladu sa svjetski priznatim ‘socijalnim modelom’ za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Program obuhvata instrumente i tehnike koje pomažu nastavnicima da utvrde, procjene i izrade individualne nastavne programe’’, rekao je Ministar prosvjete i nauke Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Panče Kralev.

"Omogućili smo svakom djetetu da se upiše u školu, i kreirali smo i oblikovali individualne programe za svakog učenika. Trećina osnovnih škola u Srbiji je povećala upis djece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u prvi razred u 2010. godini", rekao je ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Žarko Obradović.

"Trogodišnja kampanja podizanja svijesti u Crnoj Gori obuhvatila je 80 odsto stanovništva i podigli smo svijest tako da svako razumije da je obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama ključ njihovog budućeg razvoja", istakla je pomoćnica ministra prosvjete i sporta Crne Gore, Vesna Vučurović.
"Obrazovanje je temelj društva bez koga promjena nikada ne bi bila moguća. Inkluzivno obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju je suštinsko za njihov razvoj kako bi mogli uticati na neophodne promjene u društvu," rekao je Glavni izvršni direktor Udruženja za pomoć osobama oboljelim od Daunovog sindroma iz Irske (DSI), Patrik Klark, predstavljajući Međunarodnu alijansu za prava osoba sa smetnjama u razvoju. 

Potrebno je uraditi mnogo više. UNICEF nastavlja da poziva ostale vlade i donatorske zajednice da podrže politike koje ostvaruju pravo svakog djeteta na kvalitetno obrazovanje kao jedan od načina da se smanje nejednakosti nastale uslijed isključenosti iz društva.