Pokrenuta kampanja Govorimo o mogućnostima

Jednakost i inkluzija od koristi su za čitavo društvo

UNICEF Montenegro
10 Septembar 2010

Podgorica 10. septembar 2010 - U sljedeća tri mjeseca, lica djece sa smetnjama u razvoju ozariće Crnu Goru. Širom zemlje, bilbordi koji prikazuju djecu sa smetnjama u razvoju kao aktivne članove društva – kao sportiste, prijatelje, muzičare, igrače, studente, ćerke, sinove, braću i sestre, prenosiće poruku kojom podstiču promjenu stava i ponašanja prema djeci sa smetnjama u razvoju. Kroz ovu kampanju, građani Crne Gore pozvani su da prepoznaju potencijal, snagu, hrabrost i sposobnost djece sa smetnjama u razvoju.

TV spotovi i svjedočenja, kao i glavni dokumentarni film o deinstitucionalizaciji daće ljudski lik – lik djeteta – izazovu inkluzije djece sa smetnjama u razvoju. Posebni događaji i lokalne inicijative sa mladim ljudima, djecom školskog uzrasta, poslanicima u parlamentu i poznatim ličnostima imaju za cilj da podstaknu početne aktivnosti na transformisanju lokalnih zajednica tako da spremno prihvate djecu sa smetnjama u razvoju u svoje domove, zajednice i svoja srca, bez straha ili predrasuda. 

Kampanju, “Govorimo o mogućnostima” otvorili su Premijer Milo Đukanović, Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasador Leopold Maurer i Šefica predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Noala Skiner, 10. septembra 2010. godine. u osnovnoj školi koja implementira program inkluzivnog obrazovanja u Podgorici.

Lazar Dragojevi, dječak sa celebralnom paralizom, i Nađa Laušević, njegova drugarica iz razreda, govorili su o značaju rušenja mitova i barijera. Nikola Zekić, dječak koji ima smetnje sa vidom i koji pohađa Srednju muzičku školu “Vasa Pavić” u Podgorici, očarao je publiku svirajući klavir na skupu posvećenom otvaranju ove kampanje.

U prisustvu djece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, članova specijalnog olimpijskog tima, Ministra rada i socijalnog staranja, Ministra prosvjete i Ministra zdravlja, predstavnika NVO, brojnih ambasadora, kao i zvaničnika UN-a, Evropske unije, OEBS-a i Savjeta Evrope, otvaranje kampanje je poslalo snažnu poruku solidarnosti koja stoji iza činjenice da djeca sa smetnjama u razvoju imaju ista prava i fundamentalne slobode kao i sva djeca i da je obaveza ne samo Vlade, već svakog pripadnika crnogorskog društva da podrži njihovu inkluziju i razvoj punog potencijala. 

Istraživanje koje je UNICEF sproveo u Crnoj Gori u avgustu 2010. godine pokazuje da svaki drugi građanin smatra da djeca sa smetnjama u razvoju treba da pohađaju specijalne obrazovne institucije i da je u njihovom najboljem interesu da žive u specijalnim institucijama umjesto da budu u porodičnom okruženju. Nasuprot tim stavovima, istraživanja sprovedena tokom poslednjih pedeset godina pokazala su da djeca u institucijama nemaju jednake šanse za razvoj kao ona u porodičnom okruženju. Smještanje djece u bilo koji tip institucije treba da bude poslednja moguća mjera koja se sprovodi na najkraći mogući vremenski rok.   

Istraživanje UNICEF-a, o znanju, stavovima i postupicma gradjana Crne Gore otkriva da:

  • Samo 42% građana prihvatilo bi da dijete sa smetnjama u razvoju ide u istu školu kao i njihovo.
  • 41% građana boji se da će inkluzivno obrazovanje negativno uticati na djecu.
  • Tek svakom petom građaninu ne bi smetalo da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njegovom djetetu.

Ponavljajući ključne poruke kampanje, Premijer Milo Đukanović se direktno obratio javnosti: “Želim da pozovem sve građane da podrže inkluziju djece sa smetnjama u razvoju. Ona imaju jednaka prava da u punoj mjeri razviju svoj potencijal, kao sva ostala djeca, i obaveza je svih nas da ih u tome podržimo. Zato, umjesto teškoća, uočimo njihovu kreativnost, umjesto predrasuda i prepreka, ohrabrimo druženje i prijateljstvo, umjesto sažalijevanja, podržimo ogromnu snagu i ljubav roditelja i porodica te djece.”.

On je nastavio, “Sve su to naša djeca, djeca Crne Gore sa jednakim pravima i potencijalom da ravnopravno učestvuju u društvu.”. 

Ambassador Leopold Maurer, Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori podvukao je da su “sva djeca u Crnoj Gori budući građani Evrope” i da “se diskriminacija djece sa smetnjama u razvoju ne može tolerisati”. Potvrđujući još jednom da ljudska prava predstavljaju suštinsku vrijednost Evropske unije, a za članstvo u njoj je i Crna Gora podnijela zahtjev, kao i da Sporazum o Evropskoj uniji zabranjuje svaku diskriminaciju po osnovu smetnji u razvoju, on je istakao važnu vezu između prava djece sa smetnjama u razvoju i deinstitucionalizacije.   

Šefica predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Noala Skiner, pomenula je čitav niz uglednih ličnosti, poznatih po svojim sposobnostima, uključujući i Isaka Njutna, Stivena Hokinga, Betovena, Stivija Vondera, Andreu Boćelija, Brusa Vilisa, Džuliju Roberts, Pikasa, Vinstona Čerčila, Frenklina D. Ruzvelta, Luja Braja, Helen Keler, Aleksandra Grahama Bela i Tomasa Edisona, koji su mogli da odustanu u svojim naporima, jer su imali neku vrstu smetnji u razvoju. 

Zasnivajući svoje obraćanje na Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njenim ključnim principima o najboljem interesu djeteta i nediskriminaciji, ona je istakla da su jednakost i inkluzija od koristi za čitavo društvo.

“Jedina smetnja u razvoju u životu jeste negativan stav”

Skot Friman, američki šampion u umjetničkom klizanju i dobitnik zlatne olimpijske medalje, koji je takođe bio dijete sa smetnjama u razvoju, jednom je rekao “Jedina smetnja u životu je negativan stav”.  

Pozitivan stav, to je suština. Kao što je rekao Čerčil, “Stav je mala stvar koja pravi velike razlike”.