Хөдөө орон нутгийн сурагчдыг сайн дурын дугуйлангаар дамжуулан чадавхжуулж байна

Цэцэн-Уул сумын сургууль дээрх жишээ

UNICEF Mongolia
14 Хоёрдугаар сар 2024