Famatsian-drano fisotro madio eto Antananarivo: Fiarabe mpitatitra rano roa fanampiny hanamafisana ny asan'ny JIRAMA

24 Martsa 2021
Camion citerne eau potable
UNICEF Madagascar/2021/Andrianandrasana

Antananarivo, 24 Martsa 2021 – Nahazo fiarabe mpitatitra rano roa fanampiny ny Ministeran’ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana anio, mba hanamafisana ny fahafaha-manaon’ny JIRAMA mikasika ny famatsiana rano fisotro madio ao amin’ny tanàn’Antananarivo. Io fanomezana io, izay natolotry ny UNICEFdia vokatry ny famatsiam-bola avy amin’ny fanjakana Norvezianina.

Ireo fiarabe ireo dia manampy isa ireo telo teo aloha izay voaray tamin’ny volana Janoary tamin’ity taona ity, avy amin’ny Ministeran’ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, tao anaty famatsiam-bolan’ny Sampan-draharaha Koreana misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena (KOICA). Ny fampiasan’ny JIRAMA ireo kamiô ireo dia tena hampivoatra ny fitsinjarana rano fisotro madio amina fokontany maromaro eto Antananarivo sy amina kaominina manodidina sasantsasany izay tena misedra olana amin’ny resaka famatsian-drano. Tsiahivina fa vokatry ny zava-nisy dia tsy maintsy napetraka ny sinibe 125 izay vatsian’ny kamiô rano fisotro madio. Araky ny vinavina dia olona miisa 125 000 no hisitraka ny fahazoana rano fisotro madio.

Navoitry ny Minisitry ny Rano sy Fanadiovana ary Fidiovana ny «maha zava-dehibe ireo fitaovana vaovao ireo hiantohana famatsian-drano fisotro madio ara-dalàna any amin’ireo faritra miaina fahasarotana ao Antananarivo sy ny kaominina manodidina, ao anatin’ny fiatrehana ny hamehana. Tafiditra ao anatin’ny paik’ady amin’ny fotoana anelanelany sy maharitra ihany koa anefa izany, izay mikendry ny fanatsarana ny tambajotra fizarana rano fisotro madio», hoy izy.

« Zava-dehibe amin’ny fahasalamana sy ny fidiovan’ny mponina ny fahazoana rano madio ary mbola zava-dehibe amin’ny fahafahan’izy ireo manohitra ny COVID-19 ihany koa izany. Manantena ny fanjakana Norvezianina fa ireo fitaovana ireo dia hanampy amin’ny fanatsarana ny tohibelin’ireo mponina eny an-drenivohitra izay natao anjorom-bala », hoy Andriamatoa Andreas Danevad, Minisitra – Mpanolo-tsaina ao amin’ny Masoivoho Norvezianina.

« Noho ny fanohanan’ireo malala-tanana no nahafahanay nandray andraikitra entina manatsara ny fiainan’ireo fianakaviana eto Madagasikara », hoy Michel Saint-Lot, solotenan’ny UNICEF eto Madagasikara. « Ny vokatra azo dia ny fahazoan’ny mponina aman-tapitrisany maro fanampiny rano fisotro madio, izay loharano iainkinan’ny aina.» 

Tsara marihina fa tafiditra tanteraka ao anatin’ny ady amin’ny fipariahan’ny COVID-19 sy ny fanatsarana ny zava-misy eo amin’ny sehatry ny fahasalamana ao amin’ny tanànan’i Antananarivo sy Toamasina io hetsika io, ary afaka mihitatra amina tanàna hafa eto Madagasikara. Tena zava-dehibe tokoa mantsy ny rano amin’ny hetsika fisorohana sy fiadiana amin’ny valan’aretina, indrindra ho an’ny fanasana tànana amin’ny savony.

 

 

 

Camion citerne eau potable

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Fanja Saholiarisoa
Sampana Serasera sy haino aman-jery
UNICEF Madagascar

Rakitra haino aman-jery

Don de camions au MEAH

Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny MEAH sy ny UNICEF : Fiarabe mpitatitra rano miisa telo entina hanamafisana ny fahafaha-manaon’ny JIRAMA momba ny famatsian-drano eto amin'ny tanànan’ Antananarivo sy Toamasina. 

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram