Vita vaksiny ihany aho tamin'ny farany ary afaka mahita asa matotra hanatsarana ny fari-piainanay

Any Nosy-Be, paradisan’ny fizahantany any avaratra andrefan’i Madagasikara, ny fahaveloman’ny mponina dia miankina feno amin’ny fanarenana ara-toekarena, izay tsy ho tanteraka mihitsy raha tsy tena “azo antoka”ny ao an-toerana.

Lalaina Harisoa Ralaiarijaona
Vaccination COVID-19 à Nosy-Be
UNICEF Madagascar/2022/Ratovozanany
05 Novambra 2022