Skoto : mahery fo manolo-tena tsy misalasala manao vy very ny ainy hamonjena ny an’ny hafa.

Tapa-bolana taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Freddy, manohy ny asa fanentanana any amin’ireo ny fiarahamonina tena voa mafy i Mahavita sy ny ekipany.

Abela Ralaivita
Mahavita (à droite) et son équipe parcourant le quartier d’Antsongobory pour effectuer des actions de sensibilisation auprès de la communauté.
UNICEF Madagascar/2023/Andriantsoarana
30 Martsa 2023