Ny tsara indrindra no tianao ho an’ny zanakao ? Ataovy vakisiny izy !

Jean Francois Basse – Solontenan’ny UNICEF eto Madagasikara

Jean Francois Basse - Représentant de l'UNICEF à Madagascar
Jean Francois Basse - Représentant de l'UNICEF à Madagascar
UNICEF Madagascar/2023/Andriantsoarana
20 Aprily 2023