Misitraka ny zony indray ny ankizy amin’ny alalan’ny fanampiana ara-bola Zara Mira

Afaka misento kely ny ray aman-dreny: miantoka ny fanatsarana ny fiaimpiainan’ny zazany ireo ray aman-dreny noho ny fandaharan’asa Zara Mira

Irenee Arimanana Ravelojaona Ep Ratovo
au 3ème rang, Soaminio, enceinte, est parmi les récipiendaires du programme Zara Mira. Elle est avec un carnet de consultation prénatale vert afin de recevoir son allocation
UNICEF Madagascar/2023/Ravelojaona
04 Jolay 2023