Mamelom-bolo ireo mponina any atsimon’i Madagasikara ny famatsian-drano fisotro

Hatramin'ny nampiharan'ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy ilay rafitra antsoina hoe « Fampiasana rano amin’ny lafin-javatra maro » tamin'ny taona 2020, niroborobo ny fiveloman' ireo mponina 500 ao amin'ny tanànan'i Ehavo

Abela Ralaivita
Mamy (2ème en partant de la droite) et d’autres femmes enlevant les mauvaises herbes au milieu de la plantation de courgette.
UNICEF Madagascar/2022/Ralaivita
07 Desambra 2022