Fomba fanao tsara kokoa ho an'ny fianakaviana vokatr’ireo fepetra fanohanana natolotry ny ZARA MIRA

Any amin’ny faritr’i Fitovinany, any atsimo atsinanan’i Madagasikara, ireo fianakaviana marefo dia nampiasa fomba fanao vaovao vokatry ny fandaharan’asa fanampiana ara-bola ZARA MIRA.

Rindra Rakotovoahangy
Rosiane, entourée des 4 de ces 6 enfants
UNICEF Madagascar/2023/Rakotovoahangy
14 Novambra 2023