Fanamafisana ny tohibely any an-tsekoly mba hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro.

Ny UNICEF dia niditra an-tsehatra mahakasika ny fampiharana ny fandaharan’asa maharitra eny anivon’ireo sekoly, izay mahazo fanohanana ara-bola avy amin’ny Zonta International, ary mikendry indrindra ireo tovovavy adolantsento.

Ny Hasina Ramahenina
Affiche sur la Gestion de l'Hygiène Menstruelle
UNICEF/UNI474534/Ramasomanana
21 Desambra 2023