ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ລົງຕິດຕາມໂຄງການ ໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ.

19 ພຶດສະພາ 2022
Cash transfer
UNICEF Laos/2022/SSanoubane

ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022 – ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກະຊວງ ຮສສ​), ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເພື່ອຕິດຕາມໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ (Mother and Early Childhood Grant), ເຊີ່ງເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ທີ່ແນໃສ່ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທີ່ດີສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ.

ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ທີ່ໄດ້ລົງ​ຢ້ຽມຢາມປະກອບ​ມີ ​ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ, ​ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ ກະຊວງ ຮສສ, ທ່ານນາງ ເຟລິສິຕີ້ ວີເວີ້, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການສາກົນຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ອົດສະຕຣາລີ, ແລະ ທ່ານນາງ ດຣ.  ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມສຸກສາລາທີ່ ບ້ານຕັງ​ອາໄລ ແລະ ບ້ານດົງສານ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ. ພ້ອມນັ້ນ ທາງຄະນະຜູ້ແທນຍັງໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບຟັງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ການໃຫ້ເງິນສົດຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ສະໜັບສະໜຸນແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ທີ່ໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ.

​ໂອກາດໃນການລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ລີປາວ ຢ່າງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການ​ປົກ​ປ້ອງທາງສັງ​ຄົມ ​ມີ​ບົດ​ບາດອັນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂບັນຫາ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ, ຄວາມ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ. ໂຄງການນີ້ ເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເເລະ ເປັນການສະໜັບສະໜູນທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ ແລະ ເດັກ. ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວິທີທີ່ໂຄງການນີ້ ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເເກ່ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມ, ເຊິ່ງກໍ່ເເມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຂ້າງຫຼັງເດັດຂາດ.”

ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ ເປັນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ໃນການສະໜັບ​ສະ​ໜູນຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເນື່ອງຈາກເປັນການຈັດສົ່ງທີ່ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ພາຍໃຕ້ໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດ ແມ່ນໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກອາຍຸເຖີງ 12 ເດືອນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ໃຫ້ນົມລູກ ດ້ວຍເງິນຈຳນວນ 300,000 ກີບ ສໍາລັບທຸກໆສອງເດືອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ພຽງພໍ ໃນ 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດຂອງເດັກ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດນີ້ຜ່ານສອງຮູບເເບບ, ເຊິ່ງກໍ່ຄື ຜ່ານແອັບການຈ່າຍເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກ u-money, ຫຼື ຜ່ານການຈ່າຍເງິນສົດໂດຍກົງເຖິງເຮືອນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດ Star Fintech.

ທ່ານ ບູນມີ ສຸວັນນະລາດ​, ​ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັບ​ຜິດ​ຊອບວຽກງານ​ສຶກ​ສາຂອງສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາ​ລີ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຊ່ວຍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ ແລະເດັກໃນ ສປປ ລາວ. ໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນຊຸມຊົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ໃຫ້ອິດສະລະແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງລູກພວກເຂົາ. ການສະໜັບສະໜຸນຜູ້ເປັນແມ່ດ້ວຍເງິນສົດນັ້ນ ຍັງຈະຊ່ວຍເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນເພາະເງີນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ພາຍໃນຊຸມຊົນ ເເລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.”

ໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (United Nations Joint Programme) ທີ່ມີຊື່ວ່າ ​: “ບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ສ້າງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ​ສປປ ລາວ” ເຊິ່ງ​​ເປັນຂໍ້​ລິເລີ່ມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ອົງການຢູນີເຊັບ (United Nations Children’s Fund) ​, ອົງການແຮງງານສາກົນ (International Labour Organization) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ​ກອງທຶນເພື່ອພັດທະນາທຶນ​ (United Nations Capital Development Fund). ໂຄງການຮ່ວມນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຂີດ​ຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການວາງແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (National Social Protection Strategy) ທີ່ໄດ້ລົງນາມເຊັນໃນເດືອນເມສາ ປີ 2020, ເຊິ່ງ​ເປັນແຜນທີ່ເສັ້ນທາງເພື່ອ​ພັດທະນາລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ໂດຍ​ມີ ໂຄງການໃຫ້ເງິນສົດອຸດໜູນແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ເປັນ​ໂຄງການຕົ້ນຕໍພາຍໃນຍຸດທະສາດນີ້. ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຢ່າງໜ້ອຍ 2,000 ຄົນ ອາຍຸເຖິງ 12 ເດືອນ ໂດຍຜ່ານການບໍລິການສະຫວັດດີການລວມ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດ, ການບໍລິການສະຫວັດດີການເດັກອ່ອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ.

“ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງເຫັນເຖິງຜົນ​ກະທົບ​ຂ້າງຄຽງຂອງການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ສຸດໃນສັງຄົມ, ລວມເຖີງແມ່ ​ແລະ ​ເດັກໃນ​ເຂດ​ທີ່ດ້ອຍ​ໂອກາດ. ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນສົດພາຍ​ໃຕ້ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ ອົງການຢູນິເຊັບ ຕໍ່ກັບການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງລາວ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປັບປຸງສະຖານະດ້ານການເງິນຂອງແມ່ຍິງໃນຊ່ວງເວລາອັນສຳຄັນນີ້, ພ້ອມດ້ວຍການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນລະດັບສູນກາງ ເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເເກ່ແມ່ ແລະ ເດັກ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບວໂລ ບຣິດໂຕ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເເມ່ນນຳພາໂດຍ ກະຊວງ ຮສສ ດ້ວຍ​ການຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຂອງບັນດາເມືອງທົດລອງ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ. ໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ເເມ່ນໄດ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ທີ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງອົດສະຕຣາລີ (Australian Department of Foreign Affairs and Trade) ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມ SDG ສຳລັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ໂດຍມີ ກະຊວງ ຮສສ ເປັນຜູ້ນຳພາ ແລະ ປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ​ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ​, ​ໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການຢູນີເຊັບ​ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Mavliuda Dzhaparova
OIC Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +996777919142
ອີເມວ: mdzhaparova@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook