ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ອົງການຢູນິເຊັບເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກທຸກໆຄົນ

Children in the Oudomxay school camp, Sanamxai district, Attapeu province, Lao PDR