Fushatat dhe Avokimi

UNICEF punon me median dhe partnerë të tjerë për të rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e fëmijëve, për të ndryshuar qëndrimet dhe praktikat dhe për të promovuar shërbime cilësore dhe miqësore për fëmijët për çdo fëmijë.

English
UNICEF