Të gjitha të drejtat për të gjithë fëmijët

Platforma “Team Rijad” avokon për fëmijët me aftësi të kufizuara

Installation of 120 wheel chairs campaign
UNICEF/2020